Kosten

De kosten van de kinderopvang KDV De Speeldoos, Someren (Dagopvang  0 - 4 jaar)

KDV De  Speeldoos heeft voor 2020 haar uurtarief vastgesteld op:                                                                   € 8,15 / uur.
De maximale vergoedingsbedrag van de belastingdienst is voor 2019 vastgesteld  op:                                  € 8,17 / uur. 
Maandelijks bruto kosten als wekelijks een dag gedurende de gehele maand wordt afgenomen                  € 353,17
Maandelijks bruto kosten als wekelijks een halve dag gedurende de gehele maand wordt afgenomen        € 176,58
Het  volledig vastgestelde uurtarief van het KDV valt onder de vergoeding van de belastingdienst.

Kinderopvangtoeslagtabel 2020 inclusief werkgeversbijdrage. percentage van de kosten van kinderopvang 2020:

(gezamenlijk) 
toetsingsinkomen 

Vergoeding van de overheid
Procenten van de kosten
Eigen bijdrage
€ / uur
 VANAF TOT Eerste kind Tweede kind e.v. kind Eerste kind  Tweede kind
lager dan € 19.890 96,00% 96,00% 0,33€ / uur 0,33€ / uur
€ 29.157 € 30.581 92,00% 95,10% 0,65€ / uur 0,40€ / uur
€ 49.386 € 50.981 82,40% 94,60% 1,43€ / uur 0,44€ / uur
€ 69.759 € 72.887 69,90% 91,70% 2,45€ / uur 0,68€ / uur
€ 88.358 € 91.665 56,20% 88,60% 3,57€ / uur 0,93€ / uur
€ 97.998 € 101.192 49,60% 87,00% 4,11€ / uur 1,06€ / uur
€ 117.219 € 120.432 35,70% 84,10% 5,24€ / uur 1,30€ / uur
           

(De volledige lijst kunt u terug vinden op de belasting website)

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvangtoeslag/bedragen-kinderopvangtoeslag-2020

Het toetsingsinkomen van een jaar, is de samenstelling van:
-de optelling van de inkomsten: -salaris
-uitkering
-alimentatie
 
-minus de kosten voor:     -hypotheekaftrek
-betaalde alimentatie
-giften
-ziekte- en studiekosten


* De kosten zijn inclusief luiers, lunch en gezonde tussendoortjes.