Kosten

De kosten van de kinderopvang KDV De Speeldoos, Someren (Dagopvang  0 - 4 jaar)

KDV De  Speeldoos heeft voor 2022 haar uurtarief vastgesteld op:                                                                   € 8,50 / uur.
De maximale vergoedingsbedrag van de belastingdienst is voor 2022 vastgesteld  op:                                  € 8,50 / uur. 
Maandelijks bruto kosten als wekelijks een dag gedurende de gehele maand wordt afgenomen                  € 368,33
Maandelijks bruto kosten als wekelijks een halve dag gedurende de gehele maand wordt afgenomen        € 184,17
Het  volledig vastgestelde uurtarief van het KDV valt onder de vergoeding van de belastingdienst.

Kinderopvangtoeslagtabel 2022 inclusief werkgeversbijdrage. percentage van de kosten van kinderopvang 2022:

(gezamenlijk) 
toetsingsinkomen 

Vergoeding van de overheid
Procenten van de kosten
Eigen bijdrage
€ / uur
 VANAF TOT Eerste kind Tweede kind e.v. kind Eerste kind  Tweede kind
lager dan € 20.584 96,00% 96,00% 0,34€ / uur 0,34€ / uur
€ 49.597 € 51.108 83,00% 94,50% 1,45€ / uur 0,47€ / uur
€ 72.193 € 75.430 69,40% 91,60% 2,60€ / uur 0,71€ / uur
€ 98.103 € 101.405 50,90% 87,50% 4,17€ / uur 1,06€ / uur
           

(De volledige lijst kunt u terug vinden op de belasting website)

Hierbij geven wij een klein voorbeeld hoe je de kosten kan berekenen: Bijvoorbeeld voor de opvang van kinderen uit een gezin!

Gezamelijke inkomen ouders :     € 50.000,00 
Aantal kinderen dat gebruik maakt van de opvang :      2
     
Kosten eerste kind :      € 1,45 / uur
Kosten tweede kind :      € 0,47 / uur
Totale kosten        € 1,91 / uur


https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvangtoeslag/bedragen-kinderopvangtoeslag-2022

Het toetsingsinkomen van een jaar, is de samenstelling van:
-de optelling van de inkomsten: -salaris
-uitkering
-alimentatie
 
-minus de kosten voor:     -hypotheekaftrek
-betaalde alimentatie
-giften
-ziekte- en studiekosten


* De kosten zijn inclusief luiers, lunch en gezonde tussendoortjes.